BUSINESS SIMULÁCIA

 

Chceli by ste si vyskúšať riadiť svoj vlastný podnik?

 

 

V dnešnom svete je podnikateľský duch nevyhnutnou zručnosťou, ktorá nie je len výsadou úspešných podnikateľov, ale dá sa jej naučiť. Človek s podnikateľským duchom a celkovým prehľadom o biznise má konkurenčnú výhodu v ľubovoľnej profesii a na hocijakej pozícii. Je len potrebné pochopiť ako svet biznisu funguje a potom tieto znalosti aplikovať do rôznych každodenných rozhodnutí. Business simulácia je zážitkové školenie, ktoré vás naučí ako sa správne rozhodovať o:

 

 

Každý si odnesie zo školenia niečo iné – niektorí pochopia, aké je dôležité pripraviť rozpočet, iní zistia, že treba mať na rozhodovanie tie správne informácie a ďalším sa doslova otvoria oči, keď si na vlastnej koži vyskúšajú, čo obnáša práca iných profesií. Zamestnanci finančného oddelenia si vyskúšajú rolu riaditeľa výroby, či predaja a naopak zamestnanci z oddelenia výroby, predaja, logistiky alebo ľudských zdrojov sa zase naučia pripraviť a analyzovať  finančné výkazy.

 

Všetci však získajú ten správny nadhľad o tom ako funguje biznis v trhovom prostredí a pochopia, aké je dôležité zosúladiť nákupy surovín s výrobou, výrobu s predajom a to všetko spolu s finančnými možnosťami spoločnosti.

 

Business simulácia simuluje reálne situácie riadenia podniku. Účastníci sú rozdelení do skupín, každá skupina má svoj vlastný podnik a všetky podniky si navzájom konkurujú. Účastníci robia strategické aj operatívne rozhodnutia a na hracom pláne potom vidia dôsledky týchto svojich rozhodnutí.

 

Simulácia poskytuje v každej chvíli a prakticky na jeden pohľad obraz celého podniku, kde sú na  hracom pláne zobrazené fabriky a výrobné linky, sklady materiálu a hotových výrobkov, investície do nových trhov alebo výrobkov pohľadávky, záväzky, úvery, peniaze a iné finančné informácie.

 

Na konci každého štvrťroka pripraví každý tím súvahu a výkaz ziskov a strát, pričom výsledky tímov sa navzájom porovnávajú.

 

Školenie je vhodné pre 15 – 20 účastníkov, ktorí sú rozdelení do tímov po troch alebo po štyroch. Toto školenie je prínosom pre zamestnancov na všetkých úrovniach od nováčikov až po vrcholový manažment.

 

Fotogaléria zo školenia

 

 

Program školenia

 

1. deň

 

Účastníci sa stávajú riaditeľmi (generálnymi, finančnými, predaja či výroby) spoločnosti, ktorá už nejaký čas funguje. Vysvetľujú sa pravidlá simulácie a spoločne sa prejdú všetky kroky prvého štvrťroku.

 

Po skončení 1. štvrťroku má každý tím priestor na vytvorenie vlastnej stratégie, nákup prieskumov trhu, cenotvorbu a rozhodnutia o zvýšení výrobnej kapacity alebo rozšírení sortimentu výrobkov. Následne sa nasimuluje reálny trh, kde tímy súťažia v tendroch a po pridelení kontraktov vyrábajú a dodávajú tovar, splácajú záväzky a úvery, atď. Po skončení druhého štvrťroku je porovnanie výsledkov tímov a plánovanie 3. štvrťroku.

 

2. deň

 

Príprava na tretí štvrťrok, prípadná korekcia stratégie, vyhodnotenie ponúk do tendrov a celý cyklus tretieho štvrťroku. Po skončení porovnanie výsledkov a príprava rozpočtu na 4. štvrťrok.

 

Podobný postup v 4. štvrťroku, po skončení ktorého tímy vidia dôsledky všetkých svojich rozhodnutí, ukáže sa, či zvolená stratégia bola tá správna. Prezentácie tímov a finálne vyhodnotenie prodstredníctvom simulácie investovania na burze.

 

 

Lektori školenia

Mgr. Tatiana Hargašová FCCA

 

tatiana

Tatiana študovala na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského, odbor matematika – management. Pracovala na oddelení analýz ING Bank a na pozícii audítora na oddelení Financial Services Group v KPMG Slovensko. Je členom ACCA a od roku 2005 pracovala v spoločnosti BPP Professional Education ako lektorka a od roku 2007 ako Managing Director. Od roku 2016 pokračuje v školiacej činnosti v spoločnosti DATAVIT Trainings.

 

Tatiana poskytuje kurzy v slovenskom a anglickom jazyku a učí prípravné školenia na skúšky ACCA, FIA a DipIFR. Špecializuje sa na medzinárodné štandardy pre finančné vykazovanie, vnútropodnikové účtovníctvo, business simulácie a rozvoj ľudských zdrojov. Je autorkou a spoluautorkou mnohých školení na mieru podľa požiadaviek spoločností.

 

 

 

Mgr. Pavel Hrivnák FCCA

 

pavel

Pavel vyštudoval informatiku na Univerzite Komenského v Bratislave a taktiež absolvoval trojročný študijný pobyt na Štátnej akadémii manažmentu v Moskve. Pracoval v medzinárodných poradenských spoločnostiach Deloitte a KPMG na pozícii senior managera a spolu má viac ako 15 rokov skúseností v poradenstve a audite vo viacerých krajinách. Pavel sa od roku 2011 venuje profesionálnemu vzdelávaniu, v súčasnosti prostredníctvom vlastnej spoločnosti Educat Service s.r.o.

 

Pavel poskytuje široké spektrum kurzov manažérskeho a finančného  účtovníctva, IFRS a auditu, a taktiež rozvoj manažérskych rôznych zručností ako vedenie tímov a komunikačné zručnosti. Je autorom a spoluautorom viacerých školení na mieru pre rôzne spoločnosti, vrátane špeciálnych verzií biznis simulácií pre rôzne oddelenie, napr. kreditnej kontroly alebo pre obchodných zástupcov.

 

pavel.hrivnak@edvice.sk, m. +421 905 119 220