Účtovné poradenstvo

Ak ste narazili na komplikovanú transakciu, ak riešite prechod na IFRS, či zostavujete finančné výkazy podľa IFRS, alebo ak máte pocit, že viazne komunikácia s vašim účtovným oddelením, potom ste na správnej adrese.

 

Vieme vám poradiť pri špecifických účtovných otázkach, pri organizovaní procesov finančného výkazníctva, pomôžeme vám aby vaše účtovné knihy boli v súlade so zákonnými požiadavkami a aby účtovné operácie zodpovedali cieľom podnikania.

 

Poskytneme vám pomocnú ruku pri rôznych dôležitých transakciách, udalostiach a situáciách, ktoré majú významný vplyv na účtovníctvo, ako sú:

 

Máme bohaté skúsenosti s nadnárodnými spoločnosťami pôsobiacim v rôznych odvetviach a sektoroch, ako aj malými a strednými podnikmi. Vieme vám teda pomôcť vyriešiť vaše účtovné problémy tak, aby boli v súlade s aktuálnymi právnymi predpismi, vrátane IFRS. Navyše vám poskytneme poradenstvo, ako zlepšiť systémy a procesy tak, aby sa dosiahla náležitá rovnováha medzi výkonnosťou, rizikom a kontrolou pri poskytovaní správnych a včasných informácií manažmentu a akcionárom.