Ekonomické minimum pre každého

Ak má firma dosahovať dobré ekonomické výsledky, nestačí, aby ekonomike rozumelo len jedno oddelenie. Každý jeden pracovník ovplyvňuje svojím každodenným konaním a rozhodnutiami ako výkony, tak aj náklady spoločnosti. Každý pracovník by preto mal byť dobrým hospodárom na svojom pracovisku, nato je však dôležité aby chápal základné ekonomické súvislosti.

 

Za dva dni prakticky orientovaného seminára dobehnete to finančné vzdelanie, ktorého sa vám nedostalo v škole, naučíte sa orientovať v základných ekonomických pojmoch, pochopíte hlavné princípy hospodárenia firmy, naučíte sa čítať ekonomické správy s porozumením a porozumiete aj požiadavkám vášho ekonomického oddelenia.

 

Cieľová skupina

Manažéri, odborní a výkonní pracovníci z iných než finančných alebo účtovných oddelení, ktorí si chcú doplniť svoje znalosti o základy ekonomiky a chcú porozumieť hospodáreniu svojej firmy. Všeobecne je znalosť preberaných tém nutným predpokladom, aby sa pracovník mohol stať teamlídrom alebo manažérom na hocijakom oddelení.

 

Obsahová náplň

Seminár prezentuje účastníkom základné pojmy a princípy finančného aj manažérskeho účtovníctva, rozpočtov a kontroly v podniku. Flexibilná štruktúra ponúka záujemcom možnosť prispôsobiť obsah z hľadiska profesionálneho záujmu účastníkov. Seminár prebieha formou kombinácie krátkej prednášky a diskusie ku každej téme s množstvom starostlivo vybratých názorných príkladov. Na seminári spoznáte:

 

 

Pútavý seminár je vedený interaktívnym spôsobom a jednotlivé témy sú demonštrované na konkrétnych príkladoch z praxe a používajúc čísla vašej konkrétnej spoločnosti. Pre väčšiu názornosť taktiež často používame analógie s osobnými financiami.