Príprava na finančný audit

 

Platíte príliš veľa za každoročný audit vašej účtovnej závierky? Nedarí sa vám s audítorom vyjednať priaznivejšiu cenu za jeho služby? Tak vedzte, že existuje jednoduchý spôsob akým možno ušetriť a tým je cielená príprava na audit.

 

Príprava na audit nemusí byť ani príliš detailná, ani časovo náročná, bude skôr cielene zameraná na kľúčové oblasti, ktoré audítora zaujímajú. Ak totiž nie ste pripravení na audit tým správnym spôsobom, potom audítor strávi príliš veľa času nad triedením a analýzou vašich účtovných podkladov. A keďže platí, že čas sú peniaze, audítor vám následne vyfakturuje aj svoj neproduktívny čas. Čas celkovo strávený na audite je totiž z pohľadu auditora ten najvýznamnejší náklad a ak sa vám podarí ho pre audítora ušetriť, potom automaticky získate významnú páku na vyjednanie nižšej ceny za audit.

 

Služba prípravy na finačný audit je hlavne zaujímavá pre firmy, ktoré majú drahého audítora z tzv. veľkej štvorky (Deloitte, EY, KPMG a PWC), ale aj z iných medzinárodných auditorských firiem. Máme dlhoročné skúsenosti práce s veľkými audítorskymi spoločnosťami, dokonale poznáme ako fungujú , na čo sa zameriavajú a poznáme akým spôsobom sa dá ušetriť ich čas.

 

Nastavíme vašu prípravu na audit optimálnym spôsobom a pômožeme vám vyjednať lepšiu cenu za audit a tým pádom do budúcna ušetriť nemalé finančné prostriedky.