Príprava na skúšky ACCA a DiplFR

ACCA (angl. Association of Certified Chartered Accountants) je najväčšia medzinárodná profesná organizácia združujúca ekonómov, účtovníkov a finančníkov. Momentálne má takmer 200 tis.členov a ďalších takmer 500 tis.študentov po celom svete. Členstvo v ACCA je prestížnou záležitosťou a aj na Slovensku takmer nutnou podmienkou získania manažérskeho postavenia na účtovnom či finančnom oddelení v medzinárodnej firme.

 

http://www.accaglobal.com/gb/en/qualifications/glance/acca/overview.html

 

Štúdium ACCA sa na Slovensku robí výlučne diaľkovo, väčšinou formou samoštúdia. Samotné skúšky sa dajú absolvovať v jednom z mnohých centier, na Slovensku v Bratislave a Košiciach.

 

ACCA ponúka kvalifikačné certifikáty na rôznych úrovniach:

 

1. Certificate in Financial and Management Accounting
a. Introductory (2 skúšky) alebo
b. Intermediate (2 skúšky)

arrow

2. Diploma in Accounting and Business
a. Základ (3 skúšky)
b. Advanced (základ + 6 skúšok)

arrow

3. ACCA membership (Advanced Diploma + 5 skúšok)

 

 

Osobitnou kvalifikáciou, ktorú ACCA ponúka, je Diploma in Financial Reporting, skr. DiplFR. Táto kvalifikácia pozostáva len z 1 skúšky výlučne zameranej na finančné účtovníctvo a výkazníctvo podľa IFRS.

 

Čo ponúkame, aby ste získali komfort pred vašimi skúškami:

1. Kurz na mieru

(pre 4 a viac študentov) Máme skúsených lektorov, pripravujúcich študentov na ktorúkoľvek skúšku a
vieme pre vás zorganizovať kurz na mieru, obsahovo a trvaním podľa vašich individuálnych potrieb.

2. Konzultácie

Môžeme poskytnúť individuálne konzultácie a individuálny študijný plán na ktorúkoľvek skúšku so
skúseným lektorom. V porovnaní s kurzom, či fyzickým alebo online, vám garantujeme tú najefektívnejšiu
prípravu a ten najindividuálnejší prístup.

 

Pracujeme výlučne s kvalitnými certifikovanými materiálmi. Kurzy aj konzultácie poskytujeme primárne v anglickom jazyku, nakoľko samotná skúška je v angličtine.