BUSINESS SIMULÁCIA

 

Chceli by ste si vyskúšať riadiť svoj vlastný podnik?

 

 

Je podnikateľský duch niečím vrodeným, alebo je to zručnosť, ktorej sa dá naučiť? Sme presvedčení, že ak dáme ľuďom príležitosť vyskúšať si riadiť vlastný podnik, vedia sa mnohému zo sveta biznisu podučiť. Človek, ktorý, okrem znalostí v rámci svojej profesie, má aj celkový prehľad o biznise, získava konkurenčnú výhodu v ľubovoľnej oblasti a na hocijakej pozícii. Ak človek pozná a má zažité ako svet biznisu funguje, potom rozumie aj mnohým súvislostiam a je akčnejší svoje znalosti aplikovať do každodenných rozhodnutí na svojom pracovnom mieste.

 

Business simulácia je zážitkové školenie, ktoré umožňuje dať ľuďom unikátnu skúsenosť riadiť vlastný podnik bez rizika straty skutočných peňazí. Toto školenie vám ukáže holistický pohľad na fungovanie výrobného podniku a naučí vás porozumieť ako sa správne rozhodovať o:

 

 

Každý si odnesie zo školenia niečo iné – niektorí pochopia, aké je dôležité pripraviť rozpočet, iní zistia, že treba mať na rozhodovanie tie správne informácie a ďalším sa doslova otvoria oči, keď zistia nečakané súvislosti medzi rôznymi rozhodnutiami a ich dopadmi alebo keď si na vlastnej koži vyskúšajú, čo obnáša práca iných profesií. Zamestnanci finančného oddelenia si vyskúšajú rolu riaditeľa výroby, či predaja a naopak zamestnanci z oddelenia výroby, predaja, logistiky alebo ľudských zdrojov sa zase naučia pripraviť a analyzovať  finančné výkazy.

 

Všetci však získajú ten správny nadhľad o tom ako funguje biznis v trhovom prostredí a pochopia, aké je dôležité zosúladiť nákupy surovín s výrobou, výrobu s predajom a to všetko spolu s finančnými možnosťami.

 

Business simulácia simuluje reálne situácie riadenia podniku. Účastníci sú rozdelení do skupín – každá skupina má svoj vlastný podnik a všetky podniky si navzájom konkurujú. Účastníci robia strategické aj operatívne rozhodnutia a na hracom pláne potom vidia dôsledky týchto svojich rozhodnutí.

 

Simulácia poskytuje v každej chvíli a prakticky na jeden pohľad obraz celého podniku, kde sú na  hracom pláne kompaktne zobrazené továrne a výrobné linky, sklady materiálu a hotových výrobkov, investície do nových trhov alebo výrobkov pohľadávky, záväzky, úvery, peniaze a iné finančné informácie.

 

Na konci každého štvrťroka pripraví každý tím súvahu a výkaz ziskov a strát, pričom výsledky tímov sa navzájom porovnávajú.

 

Školenie je vhodné pre 10 – 20 účastníkov, ktorí sú rozdelení do piatich tímov po dvoch, troch alebo po štyroch. Toto školenie je prínosom pre zamestnancov na všetkých úrovniach od nováčikov až po vrcholový manažment.

 

Fotogaléria zo školenia

 

 

Program školenia

 

1. deň

 

Účastníci sa stávajú riaditeľmi (generálnymi, finančnými, predaja či výroby) spoločnosti, ktorá už nejaký čas funguje. Vysvetľujú sa pravidlá simulácie a spoločne sa prejdú všetky kroky prvého štvrťroku.

 

Po skončení 1. štvrťroku má každý tím priestor na vytvorenie vlastnej stratégie, nákup prieskumov trhu, naplánovanie cenotvorby a rozhodnutia o investíciách do výrobných kapacít alebo rozšírení sortimentu výrobkov. Následne sa nasimuluje reálny trh, kde tímy súťažia v tendroch. Po pridelení kontraktov vyrábajú a dodávajú tovar, splácajú záväzky a úvery, atď. Po skončení druhého štvrťroku je porovnanie výsledkov tímov a plánovanie 3. štvrťroku.

 

2. deň

 

Príprava na tretí štvrťrok, prípadná korekcia stratégie, vyhodnotenie ponúk do tendrov a celý cyklus tretieho štvrťroku. Po skončení porovnanie výsledkov a príprava rozpočtu na 4. štvrťrok. Medzi jednotlivými štvrťrokmi prebieha moderovaná skupinová diskusia o rôznych aspektoch plánovania a rozhodovania sa medzi alternatívami, ktoré simulácia aj reálny život ponúkajú.

 

Nasleduje simulácia 4. štvrťroku, po skončení ktorého tímy vidia dôsledky všetkých svojich rozhodnutí, a keď sa ukáže, či zvolená stratégia bola tá správna. Prezentácie tímov a finálne vyhodnotenie prodstredníctvom simulácie investovania na burze, kde sa účastníci snažia predať svoj podnik investorom čo najvýhodnejšie, ale zároveň si aj sami vytvoria vlastné investičné portfólio.

 

 

Lektor školenia

Mgr. Pavel Hrivnák DiplFR

 

pavel_contact

Pavel vyštudoval informatiku na Univerzite Komenského v Bratislave a taktiež absolvoval trojročný študijný pobyt na Štátnej akadémii manažmentu v Moskve. Pracoval v medzinárodných poradenských spoločnostiach Deloitte a KPMG na pozícii senior managera a spolu má viac ako 15 rokov skúseností v poradenstve a audite vo viacerých krajinách. Pavel sa od roku 2011 venuje profesionálnemu vzdelávaniu, v súčasnosti prostredníctvom vlastnej spoločnosti Educat Service s.r.o.

 

Pavel poskytuje široké spektrum kurzov manažérskeho a finančného  účtovníctva, IFRS a auditu, a taktiež rozvoj manažérskych rôznych zručností ako vedenie tímov a komunikačné zručnosti. Je autorom a spoluautorom viacerých školení na mieru pre rôzne spoločnosti, vrátane špeciálnych verzií biznis simulácií pre rôzne oddelenie, napr. kreditnej kontroly alebo pre obchodných zástupcov.

 

pavel.hrivnak@edvice.sk, m. +421 905 119 220