Finančná previerka pri kúpe/predaji firmy

 

Pri predaji firmy, ako aj pri akvizícii alebo investícii do cieľovej firmy budete čeliť viacerým problémom a my vám pomôžeme spoľahlivo sa orientovať v zložitých otázkach, ktoré vyvstanú.

 

Pri finančnej previerke (angl. Financial Due Diligence) starostlivo, systematicky a podrobne analyzujeme finančné, ale aj nefinančné údaje či už vašej firmy, ktorú predávate, alebo cieľových kandidátov na akvizíciu alebo investíciu. Pri finančnej previerke taktiež spolupracujeme s právnikmi a daňovými odborníkmi.

 

Výstupom je správa, ktorá pokrýva kľúčové zistenia, riziká aj benefity potenciálnej transakcie a zvyčajne zahŕňa nasledovné oblasti:

 

 

Ak ste sa rozhodli vstúpiť na nové trhy, získať aktíva, technológie, personál, duševné vlastníctvo či zdroje financovania, neváhajte sa na nás obrátiť.